Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is een klankbordgroep?

Wat is een klankbordgroep?

Een klankbordgroep geeft overheden de kans om te luisteren naar de zorgen en behoefte van burgers zodat zij daar rekening mee kan houden bij afgebakende ontwikkelingen, zoals het aanleggen van een nieuwe provinciale weg. De klankbordgroep kan voorafgaande, tijdens en achteraf door de overheid geraadpleegd worden. Een Klankbordgroep beantwoordt de vraag: hoe denkt de burger over (de vorderingen) van dit plan?  

Een Klankbordgroep kan worden begonnen door een ontwikkelaar of het bevoegd gezag dat uiteindelijk toestemming verleent aan het uitvoeren van de plannen. Vervolgens wordt de klankbordgroep samengesteld door een onafhankelijke partij. De onafhankelijke partij selecteert een voorzitter en secretaris. 

De leden van een klankbordgroep kan een willekeurig geselecteerde groep burgers zijn om en representatieve groep te creëren van de bevolking in het gebied. De initiatiefnemer van de klankbordgroep kan ook een zo divers mogelijk bestand van belangengroepen uitnodigen een delegatie te sturen. Om de groepsgrootte te beperken en toch veel burgers te bereiken, kan ook een Bewonersplatform worden opgericht. Burgers en actiegroepen overleggen dan eerst onderling, voordat ze een delegatie namens hen laten deelnemen aan de Klankbordgroep.    

De uitkomst van een klankbordgroep is relatief vrijblijvend: het bevoegd gezag kan de zorgen en behoeften uit de dialoog naast zich neerleggen. Wel is het belangrijk dat ze in dat geval uitlegt waarom andere belangen zwaarder wegen.

Hoofddoel klankbordgroep

  • Bestuurder: De vinger aan de pols houden bij de ontwikkeling van beleid of uitvoering van aanpassingen aan de omgeving.
  • Bewoner/burger: In gesprek laten weten aan de uitvoerders van de plannen wat uw mening is over de ontwikkelingen van besluiten in uw omgeving. 
  • Ontwikkelaar: De vinger aan de pols houden bij de ontwikkeling van beleid of uitvoering van aanpassingen aan de omgeving.

Data

  • Aantal deelnemers: Maximaal 40  
  • Rol van de deelnemers: Raadplegen
  • Duur: Minimaal 1 maand 
  • Budget: Minimaal €10.000