Overslaan en naar de inhoud gaan

Over NPBO

Adviseur Participatie & Relatiemanager

Wat is het NPBO?

In Nederland wordt veel aan participatie gedaan en er zijn veel mooie voorbeelden van participatietrajecten. Ook zijn er nog knelpunten of oude gewoonten die dialoog en medezeggenschap verhinderen. Denk aan:

 • Marktdenken bij ontwikkelaars: Het zien van burgers als non-technical risk.
 • Participatie als vorm van ‘raad-van-state-proof beslissingen maken’ in plaats van dialoog.
 • In brokjes participeren met weinig continuïteit (‘hap snap’), waardoor burgers participatie-moe worden, participatie als zinloos ervaren en zich niet betrokken voelen bij de overheid.

 

Onze missie

De missie van het NPBO is om burgerparticipatie bij overheidsbeleid te vergroten en te versterken en integraler te maken. We willen bewoners empoweren om te participeren in beleidsontwikkeling, projectontwikkeling en om zelf anderen te laten participeren in projecten/processen die zij zelf initiëren. Die missie is drieledig:

 • We willen de positie van burgers versterken door hen te informeren en werkvormen aan te bieden/ te ontwikkelen die hun inspraak kan versterken.
 • Ook willen we de mechanismen en processen versterken die de rol van burgerinspraak binnen de overheid vergroten. We verkennen wat veelvoorkomende barrières zijn, en willen die wegnemen.
 • We willen bewustwording vergroten bij overheden en ontwikkelaars, dat het zinvol is om omwonenden (vroeg) te betrekken bij planvorming.  

 

Wat bieden we?

 • Veel ervaringskennis, we zijn een lerend netwerk.
 • Advies over het inrichten van participatieprocessen, we kunnen werken als procesarchitect.
 • We bieden een netwerk van professionals en ervaringsdeskundigen die een rol kunnen spelen bij de uitvoering van participatieprocessen.
 • Met een denktank van professionals vanuit verschillend disciplines kijken we naar ontwikkelingen, knelpunten en behoeftes ten aanzien van burgerparticipatie bij overheidsbeleid.
 • We brengen kennis over door trainingen, voorbeelden, handreikingen en we zijn niet uitgeleerd.
 • We onderzoeken welke drempels een (gelijkwaardige) betrokkenheid van inwoners bij hun leefomgeving in de weg staan.
 • We helpen raden, staten en besturen om participatieplannen te beoordelen. Bijvoorbeeld in het kader van de Omgevingswet.
 • Als partner vanuit de praktijk leveren we bijdragen aan wetenschappelijke onderzoekstrajecten op het gebied van burgerparticipatie.

 

Leden van Raad van Toezicht

 • Eefje Cuppen (directeur Rathenau instituut)
 • Sander van ’t Foort (manager Wonen bij Thuis)
 • Rob Weterings (directeur Nationaal Klimaat Platform)

 

Bestuursleden

 • Floris Baggerman (Adviseur Participatie & Relatiemanager, Buurkracht)
 • David Laws (hoofddocent bij de afdeling Politieke Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam)
 • Anne Loeber (hoofddocent Duurzaamheid en Governance aan het Athena Instituut, Vrije Universiteit Amsterdam) 
 • Rob Rietveld (voorzitter, directeur-bestuurder NPBO)
 • Nicky Struijker Boudier (secretaris, Buro Boudier)

 

Advies en werkgroep

 

ANBI informatie

Vanaf eind 2022 heeft het NPBO een ANBI-status.

Naam:                                Stichting Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid
Samenwerkingen:            Het NPBO heeft geen formele samenwerkingsovereenkomsten met andere organisaties
Contactgegevens:            NPBO, Greveling 8, 9654 PT  Annerveenschekanaal
Email:                                 info@npbo.nl
Contactpersoon:              Rob Rietveld, 0646375095
RSIN                                    858927111
Doelstelling en Beleid:    zie beleidsplan NPBO 2022-2024 (onderaan de pagina)
Bestuursleden:                 zie hierboven
RvT leden:                         zie hierboven

Het NPBO is een Idealistische organisatie. Alle bestuursleden en leden van de RvT vullen hun functie binnen het NPBO uit zonder hiervoor een vergoeding te ontvangen. Eventuele kosten verband houdend met het NPBO kunnen op basis van werkelijk gemaakte kosten gedeclareerd worden.

 

Bestanden

Financieel jaarverslag 2022
Download hier het financieel jaarverslag 2022 van het NPBO.

Andere downloads

Bestanden