Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is een burgerforum?

Wat is een burgerforum?

Een burgerforum is een dialoog tussen willekeurig geselecteerde burgers die met elkaar een advies schrijven aan de overheid over plannen die in de designfase zijn. Het advies geeft een overzicht van de meningen, zorgen en behoeften van de mensen die worden geraakt door een keuze van de overheid. Een burgerforum beantwoordt de vraag: waar moet de politiek volgens de burger rekening mee houden? Op deze manier komt de burger aan tafel bij de bestuurders die de beslissingen maken binnen de democratisch bepaalde kaders van bijvoorbeeld een regeerakkoord of gemeentelijk college-akkoord.

Een burgerforum brengt advies uit vanuit het belang en perspectief van de burger als stakeholder. Dit betekent dat het burgerforum wel rekening kan en zal houden met het belang van andere stakeholders maar dat dit niet leidend is.

De leden van een burgerforum worden willekeurig geselecteerd. Dat wil zeggen dat iedere inwoner van het gebied evenveel kans heeft om deel uit te maken van de groep die het advies schrijft. Alle ingelootte burgers krijgen de mogelijkheid zich aan te melden. Een onafhankelijke partij selecteert vervolgens op basis van vooraf gedefinieerde afwegingscriteria en met het doel een representatieve groep te creëren van de bevolking in het gebied.

Het proces wordt ontworpen en begeleid door een onafhankelijke partij. Het proces bestaat doorgaans uit drie fases: 

 • Leren: De leden van het burgerforum krijgen informatie over de verschillende keuzes waar de overheid of ontwikkelaar voor staat.
 • Dialoog: De leden voeren een dialoog over de afwegingen en wat belangrijk is voor mensen. De procesbegeleider stelt vragen om behoeften en zorgen expliciet te maken die ten grondslag liggen aan meningen en standpunten.
 • Adviseren: In de laatste stap schrijven de leden een samenvatting van de dialoog in de vorm van een advies aan de overheid of ontwikkelaar. Dit advies bestaat uit een breed scala van waarden, behoeften, zorgen en suggesties.

Het burgerforum besluit zelf over de vorm van hun advies. Het advies kan een voorkeur zijn voor een bepaald besluit dat volgens het burgerforum de behoeften en zorgen van burgers het beste dient. De uitkomst kan ook een kader zijn waarbinnen het burgerforum vindt dat de overheid moet blijven met het besluit – zogeheten randvoorwaarden.

Na het besluit wordt het advies door het burgerforum gepresenteerd aan de overheid of ontwikkelaar. Het advies is niet vrijblijvend; als de overheid of ontwikkelaar afwijkt van het advies, moet worden uitgelegd waarom er toch een andere keuze is gemaakt. 

Wanneer onder burgers verschillende meningen bestaan, worden deze parallel aan elkaar in het advies opgenomen. Een compromis is geen noodzaak, omdat het maken van keuzes bij de politiek liggen en niet bij het burgerforum.

De uitkomst van het Burgerforum is bedoeld als inbreng en verrijking voor het reguliere democratisch en wettelijk proces (onze parlementaire democratie).

Het burgerforum cobineren met..

 • Een MGA-aanpak: Hierbij kan het burgerforum de vertegenwoordiging aan tafel namens de burgers invullen. Dit geeft een bredere basis voor de invulling vanuit burgerperspectief 
 • Een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE): Het burgerforum verkrijgt inzicht vanuit de mening/opstelling van een bredere groep bewoners die door een PWE opgehaald en geanalyseerd wordt. Het burgerforum neemt deze brede mening (en duiding van waarden) mee in het advies.

Hoofddoel burgerforum

 • Bestuurder: Een kleine groep burgers vragen een grondig overzicht te geven van de waarden, behoeften en zorgen over uw beleidsvraagstuk. 
 • Bewoner/burger: In samenwerking met andere burgers aan de overheid laten weten wat mensen belangrijk vinden als bestuurders een beleidskeuze maken. 
 • Ontwikkelaar: Een kleine groep burgers vragen een grondig overzicht te geven van de waarden, behoeften en zorgen over uw investeringsvraagstuk.

Data

 • Aantal deelnemers: 20-25 
 • Rol van de deelnemende burgers: Adviseren
 • Duur: 6-8 maanden 
 • Budget: €40.000-60.000