Overslaan en naar de inhoud gaan

Handboek burgerparticipatie bij windenergie op land

door Tim Poppe

Dit rapport is de uitkomst van een opdracht van het Ministerie van Economische Zaken aan de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW).

Geschreven vanuit de optiek van omwonenden, is het niettemin bedoeld voor alle partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming over windparken op land. Omwonenden, maar ook ontwikkelaars en overheden. Leitmotiv is de vraag hoe die besluitvorming zo kan worden ingericht dat de kans op confrontatie afneemt en de kans op acceptatie groter wordt. Een Keniaans gezegde: “Wie snel wil gaan, gaat alleen – wie ver wil gaan, gaat samen”. Met de energietransitie hebben we nog ver te gaan. En dus moeten we het samen doen.

Download handboek

Bestanden
Schaalniveau